Rigoletto - Giuseppe Verdi
Premiere: october 2019, The Norwegian Opera and Ballet
LIBRETTO Francesco Maria Piave,
basert på Victor Hugos drama
MUSIKALSK LEDELSE Keri-Lynn Wilson, Carlo Rizzi

REGI OG SCENOGRAFI Ole Anders Tandberg
KOSTYMER Maria Geber
LYSDESIGN Ellen Ruge
UTØVERE Operakoret, Operaorkestret
  RIGOLETTO Yngve Søberg og Fredrik Zetterström
GILDA Lina Johnson og Sofie Asplund
HERTUGEN AV MANTOVA Mario Chang og Atalla Ayan SPARAFUCILE Guenes Guerle og Jens-Erik Aasbø
MADDALENA Astrid Nordstad og Désirée Baraula
GIOVANNA Olga Sliepnova
GREV MONTERONE Zaza Gagua
  MARULLO Magnus Dorholt Kjeldal  
BORSA Eirik Grøtvedt
GREV CEPRANO Natanael Vasile Uifalean
GREVINNE CEPRANO Anne-Marie Andersen
EN VAKT Mihai Simboteanu og Rolf Conrad
EN PASJE Ivan Kruljac

Photo: Erik Berg