De 39 stegen
Intiman, Stockholm
I rollernan: Robin Stegmar, Cecilia Forss, Peter Dalle och Morgan Alling.
 
En komedi/fars i regi av Emma Bucht
Fotograf: Mats B├Ącker